Na své absolventy nezapomínáme, bezplatně poskytujeme konzultace a doškolujeme v Boskovicích, ale i vzdálenou správou ICT.
V roce 2015 jsme sice byli vybráni pro školení seniorů, ale z provozních důvodů jsme školili seniory a osoby pečující v rámci rekvalifikačních kurzů „Asistivní technologie”

 

V roce 2014 jsme proškolili 274 seniorů a 376 osob na asistivní pomůcky a služby

V roce 2013 jsme proškolili 187 seniorů a 268  osob na asistiní pomůcky a služby

V roce 2012  jsme proškolili 180 seniorů a 370 osob na asistivní pomůcky a služby

V roce 2011 jsme proškolili 185 seniorů a 330 osob na asistivní pomůcky a služby

V roce 2010 jsme proškolili 101 seniorů, 50 v pokračovacích a 90 v komunikačních kurzech.

V roce 2009 jsme proškolili 177 seniorů, 20 v pokračovacích a 10 v komunikační.

V roce 2008 jsme proškolili 125 seniorů a realizovali jsme 1 pokračovací kurz.

V roce 2007 jsme proškolili 30 seniorů.

 

 

 
 
logo_CMYK,Kopie - deep,logonadace-podklad